I left my shoes in Africa!

'Iets wat je raakt, iets wat je intens beleeft vergeet je niet zo maar! Zo hebben de contrasten in Kenia een enorme indruk op mij gemaakt. Een prachtig land, de mooie natuur, de wilde dieren, maar daar tegen over ook veel armoede. Vanuit het oogpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dragen de initiatieven bij aan iets waardevols.’

"
Veel ouderen leven in armoede en kunnen zichzelf niet voorzien in de primaire levensbehoefte (water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg).
Astrid van Harmelen
"
"
Veel ouderen leven in armoede en kunnen zichzelf nietvoorzien in de primaire levensbehoefte (water, voedsel, kleding, huisvesting engezondheidszorg).
Tom Brusselaars
"
van Harmelen Conservation Fund

Lees meer over ons

Doelstellingen
Door microfinanciering draagt een klein krediet bij aan het starten van iets groots: een droom.
Projecten
Voor elk project, initiatief planten wij een boom.
Boeken
Door een boek te kopen draagt u bij aan de projecten.
Doelstellingen
Volutpat egestas nibh rhoncus mauris semper. Quam nec consectetur est sed lobortis orci ridiculus.
Projecten
Volutpat egestas nibh rhoncus mauris semper. Quam nec consectetur est sed lobortis orci ridiculus.
Boeken
Volutpat egestas nibh rhoncus mauris semper. Quam nec consectetur est sed lobortis orci ridiculus.

2005

Met de Stichting Van Harmelen Conservation Fund, opgericht in 2005, heeft de initiatiefneemster, Astrid van Harmelen een 7-tal jaren gewerkt aan een project in Kenia waar de aandacht gevestigd was op achtergestelde kinderen in een kleine gemeenschap ten noorden van de plaats Na nyuki.

Astrid werd geraakt door de problemen die kinderen op hun pad naar ouder worden tegenkomen. Ouders zijn niet in staat een vervolgopleiding voorstudie voor de kinderen te betalen zoals High school of Universiteit, of ouders vallen weg en grootouders kunnen de financiële zorg niet op zich nemen de kinderen te laten studeren. Hierdoor wordt de sociale ontwikkeling van het kind beperkt en raken zij geïsoleerd en komen nauwelijks in aanraking met andere leeftijd genootjes. De stichting heeft diverse projecten ondersteunt en begeleid bij de ontwikkeling van studie.
Veel ouderen leven in armoede en kunnen zichzelf niet voorzien in de primaire levensbehoefte (water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg). Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te leiden. De stichting bood hulp bij deze primaire voorzieningen, bouwde huisjes, latrines (toilet) en douches om de hygiëne te stimuleren.

In 2012 zijn de activiteiten in Kenia overgedragen aan lokale NGO’s (een niet-gouvernementele organisatie of ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd) en richtte Astrid zich op activiteiten dichter bij huis.
2020

Toch blijft er heimwee naar dit prachtige land!

Naar de mensen, naar haar vrienden en heeft zij dit jaar de draad weer opgepakt. Naast de projecten in Kenia zijn er ook initiatieven gelegd voor India, Columbia en Roemenië.

De opbrengst van de kinderboeken komen ten goede aan de projecten in de bovengenoemde landen.
“Als Projectmanager ben ik werkzaam bij een groot logistiek bedrijf. Facilitaire Dienstverlening & Hospitality zijn hier mijn core business. In mijn vrije tijd schrijf ik (kinder)boeken en onderneem ik diverse activiteiten om het werk van de stichting te promoten.”
Astrid van Harmelen

Visie van de stichting

Stichting Van Harmelen Conservation Fund focust en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden bij kinderen en ondersteunt in de begeleiding van studie en het zoeken van (psycho) sociale hulp. De stichting helpt (groot)ouders bij het grootbrengen van hun (klein) kinderen en biedt hulp bij het geven van die eerste levensbehoefte en bouwt huisjes en sanitaire voorzieningen. Daarnaast zoekt zij de samenwerking met mensen om hun op weg te helpen met kleine projecten en activiteiten middels microfinanciering waardoor zij bestaansrecht krijgen.

Missie

Door de kinderen in aanraking te laten komen met kunst, cultuur en de natuurlijke leefomgeving wordt de bewustwording versterkten de psychosociale problemen nemen af. Zij worden bewust van hun eigen (leef)situatie, werken aan individuele doelstelling en werken samen om het gemeenschapsgevoel te ontwikkelen.

Wat zijn onze ambities?

De stichting streeft ernaar op een doelgerichte manier de krachten te bundelen.

‘Vanuit een klein initiatief kan iets groots groeien.’

Het uitgangspunt is het stimuleren van de samenwerking door activiteiten met de gemeenschap uit te voeren. Door de pragmatische aanpak worden problemen gezamenlijk aangepakt, waarbij men steeds leert van het probleem en het werken aan een concrete oplossing.