Doelstellingen

Drijfveer van de stichting

Ons werk is een aanmoediging naar zelfredzaamheid en het stimuleren van het ‘community- gevoel’. Door samenwerking wordt projectparticipatie en initiatieven geïmplementeerd.

Intrinsieke motivatie

Betrokkenen zijn en bereid zich te binden aan onze doelstellingen. Wij willen het draagvlak vergroten door mensen en voornamelijk kinderen actief te betrekken bij de keuzes die zij maken.

Wij zoeken naar voldoende knowhow, capaciteit, middelen en bevoegdheden om hen te helpen het plan uit te voeren. Belangrijk is dat het plan bereikbaar is voor jong en oud, meestal door hen bedacht of gecreëerd door de omstandigheden waarin zij leven. Dat motiveert ons!
Conservation betekent letterlijk: "The preservation and protection of Wildlife and the environment."
Deze (technische) betekenis laat de stichting terugkomen in haar projecten, in het bijzonder projecten die voor achtergestelde kinderen worden georganiseerd. De pijlers zijn gericht op:
Ben je geïnteresseerd?